Sunday, 3 March 2019




Dlaczego warto inwestować na Filipinach?
Lub:
Zanim zainwestujesz na Filipinach!


Atrakcyjne położenie geograficzne, bardzo dobre skomunikowanie z państwami ASEAN oraz innymi ośrodkami biznesowymi na świecie sprawia, że Filipiny są odpowiednim miejscem dla inwestycji zagranicznych w Azji Południowo-Wschodniej. Dlaczego warto inwestować na Filipinach?
Wykwalifikowana kadra pracowników. Filipiny są trzecim największym państwem świata, w którym mówi się po angielsku. Atrakcyjne położenie geograficzne, które jest bardzo dobrze skomunikowane z państwami ASEAN oraz innymi ośrodkami biznesowymi na świecie. Mieszkańcy Filipin są otwarci na różnorodność kulturową i pozytywnie nastawieni do innych państw. Zarówno terytorium morskie, jak i lądowe bogate jest w liczne zasoby mineralne. Filipiny są największym producentem miedzi w Azji Południowo-Wschodniej i jednym z dziesięciu największych producentów złota. W wodach przybrzeżnych Filipin znajduje się 2 145 gatunków ryb. Filipiny są doskonałą destynacją dla branży turystycznej. Na blisko siedmiu tysiącach wysp roztaczają się piękne plaże i zapierające dech w piersiach scenerie, które stanowią idealne miejsce wypoczynku dla turystów. Niskie koszty prowadzenia działalności gospodarczej, wynagrodzeń pracowników, energii elektrycznej i mieszkania. Filipiny stają się światowym centrum outsourcingowych procesów programistycznych i biznesowych oraz usług z zakresu call center. Liberalizacja handlu (deregulacja bankowości, ubezpieczeń, żeglugi morskiej i energetyki) i przyjazne otoczenie biznesu. Możliwość założenia firmy ze 100% kapitałem zagranicznym niemal w każdej branży oraz wspieranie działalności typu Build-Operate-Transfer. Pakiety motywacyjne obejmują obniżenie podatku dochodowego od osób prawnych do 32%, a spółki z obszaru eko-gospodarki podlegają jedynie 5% stawkom podatkowym. Firmy zagraniczne mogą skorzystać z zachęt, takich jak zwolnienia podatkowe oraz bezcłowy import niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej sprzętu i materiałów. Porty lądowe, morskie i lotnicze przystosowane do przeładunku towarów.

Perspektywiczne obszary na Filipinach
Kopalnie i przetwórstwo minerałów; Branża farmaceutyczna i produkty lecznicze; Produkcja obuwia (skórzanego, sportowego, sandały, kapcie i akcesoria obuwnicze); Budowa statków (kontenerowce i promy pasażerskie) - Filipiny są czwartym producentem statków na świecie; Sprzęt elektroniczny (półprzewodniki, komponenty, urządzenia, elektroniczne urządzenia do przetwarzania danych, wyposażenie biura, sprzęt telekomunikacyjny, radary i sprzęt komunikacyjny, sprzęt służący do kontroli i instrumentalizacji, elektroniczny sprzęt medyczny i przemysłowy, elektronika samochodowa, elektronika użytkowa); IT i outsourcing procesów biznesowych (centra kontaktów, usługi back office, transkrypcja danych, animacja, rozwój oprogramowania, inżynierii i gier); Turystyka (budowa ośrodków wypoczynkowych i hoteli, obiekty noclegowe, usługi turystyczne powiązane z usługami transportu morskiego, lotniczego i lądowego, inwestycje w nieruchomości turystyczne, ekoturystykę, agroturystykę i turystykę medyczną). Główne destynacje turystyczne: Laoag/Vigan, tarasy ryżowe Banaue/Baguio, Subic/Clark, Metro Manila i Environs, Palawan, Cebu/Bohol, Boracay, Davao; Rolnictwo (coco-biodiesel, biopaliwa, bioetanol, produkty mleczne, rybołówstwo, w tym połowy handlowe, lokalne, akwakultura oraz produkcja trzciny cukrowej, oleju z pestek mango, świeżych tropikalnych owoców, takich jak: mango, ananas, banan, a także soki i puree z owoców, takich jak: banan, mango, kalamondin, papaja, gujawa, mandarynki, soursop, uprawa wodorostów); Przetwórstwo owoców i warzyw obejmuje następujące kategorie: Dżemy, galaretki, marmolady i przetworzone lub konserwowane owoce, Soki, puree i koncentraty, Suszone, odwodnione i krystalizowane owoce, Przetworzone warzywa, Orzechy i produkty z kokosa, Sosy, przyprawy i mieszanki.
Owocami przetwarzanymi są: ananas, banan, mango, soursop, papaja, gujawa, kalamondin, pomarańcze, dżakfrut, tamaryndowiec, truskawki, maliny, kokos, owoce palmowe. Warzywami przetwarzanymi są: imbir, cebula, ziemniak, marchew, pomidory, soja, kukurydza, grzyby, zielony groszek, moniak jadalny, pochrzyn skrzydlaty (ube), ogórek, ciecierzyca, przepękla ogórkowata.

Dostęp do rynku pracy.
 Zagraniczny pracownik może podjąć pracę na Filipinach dopiero po uzyskaniu (samodzielnie lub za pośrednictwem pracodawcy) pozwolenia na pracę (Alien Employment Permit, AEP) z Department of Labour and Employment (DOLE). Pozwolenie jest ważne rok i może być przedłużane. W celu zatrudnienia zagranicznego pracownika należy wykazać, że stanowisko, na którym będzie on zatrudniony wymaga unikalnych kwalifikacji i nie ma możliwości zatrudnienia na jego miejsce lokalnego pracownika filipińskiego. Pracodawca zatrudniający obcokrajowców zobowiązany jest do przeszkolenia co najmniej dwóch pracowników filipińskich. Filipińskie prawo o inwestycjach zagranicznych wprowadza ograniczenie w zatrudnieniu pracowników zagranicznych: takie osoby mogą stanowić 40% kadry pracowniczej w barażach wyróżnionych w tzw. listach negatywnych A i B. Ograniczenia stosuje się np. do pracowników mass media, prawników, lekarzy, pracowników w handlu detalicznym i spółdzielczości, usługach reklamowych, działalności związanej z posiadaniem ziemi, zarządzaniem i działalnością operacyjną w zaopatrywaniu w energię elektryczną, wodę i telekomunikację, sektora obronności kraju oraz osoby zatrudnione w branży hazardowej, barach, klinikach i spa.

Nabywanie i wynajem nieruchomości
Nabycie ziemi przez obcokrajowca jest zabronione. Jedyną formą w jakiej obcokrajowiec może stać się właścicielem nieruchomości (ziemia, budynki) jest dziedziczenie po obywatelu Filipin. Dopuszczalny jest zakup nieruchomości związany z założeniem firmy, ale zagraniczne udziały w niej nie mogą przekroczyć 40%. Podobna zasada dotyczy własności budynków mieszkalnych – obcokrajowiec może posiadać pojedyncze mieszkania w takim budynku, o ile ich wartość nie przekracza 40% całości nieruchomości. Nie ma ograniczeń dla obcokrajowców w zakresie wynajmu nieruchomości, a szczegółowe warunki najmu ustalane są w umowie z jej właścicielem.

System zamówień publicznych Zamówienia publiczne reguluje dokument „Republic Act No 9184” oraz inne ustawy i dekrety. Szczegółowe zasady zależą od przedmiotu zamówienia publicznego i odbywają się w drodze przetargów otwartych. Realizująca zamówienia publiczne agencja rządowa jest zobowiązana do utworzenia komisji przetargowej, której obowiązkiem jest: przeprowadzenie procedur związanych z zamówieniem publicznym, przekazanie informacji do wiadomości publicznej, rozesłanie zaproszeń do udziału w przetargach, przeprowadzenie prekwalifikacji, selekcja, rekomendacja oferty wygrywającej. Agencjami rządowymi najczęściej odpowiedzialnymi za przetargi są:
Prequalification, Bids and Award Committee (PBAC) – towary, zaopatrzenie, zamówienia w zakresie budownictwa. Prequalification, Evaluation and Award Committee (PEAC) - usługi konsultingowe.
Zamówienia publiczne dóbr, materiałów i towarów powszechnego użytku realizowane są przez Procurement Service (organizacja delegowana do zaopatrywania wszystkich agencji rządowych). System i działanie powyższej organizacji nadzoruje Procurement Policy Board.

Selekcja zamówień publicznych opiera się na wyborze najlepszej oferty pod względem konkurencyjności i przewagi cenowej. W przypadku towarów i robót wybierana jest oferta o najniższej cenie, a usług konsultingowych - oferta najlepiej spełniająca warunki kontraktu (terms of reference) - niezależnie od ceny.

W przetargach na zamówienia publiczne często faworyzowane są firmy filipińskie lub z przewagą kapitału filipińskiego.

Innymi rodzajami zamówień publicznych na Filipinach poza przetargami są:
przetarg ograniczony (Limited Source Bidding lub Selective Bidding), zakup bezpośredni ( Direct Contracting, Single Source Procurement), zamówienie powtarzalne (Repeat Order), zakup zwyczajny (shopping), negocjacje cenowe (Negotiated Procurement).
Strefy zagranicznej działalności gospodarczej i instytucje wspierające zagranicznych przedsiębiorców
The Philippine Economic Zone Authority (PEZA)
Udziela pomocy w inwestycjach zagranicznych, rejestracji, zachęca i ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej inwestorom w obiektach produkcyjno-usługowych zorientowanych na eksport ze Specjalnych Stref Ekonomicznych. Główna siedziba mieści się w Metro Manila.

Obszary priorytetowych inwestycji w PEZA:
produkcja zorientowana na eksport, eksport usług informatycznych, turystyka, rolno-przemysłowa produkcja eksportowa, rolno-przemysłowa produkcja biopaliw przeznaczona na eksport, logistyka i magazynowanie.

Rozwój i funkcjonowanie strefy ekonomicznej m.in.:
rozwój i eksploatacja parku IT, rozwój i działanie strefy turystycznej, rozwój i działanie strefy turystyki medycznej.

Dostawa towarów i usług m.in.:
urządzenia dla przedsiębiorstw produkcyjnych, usługi dla przedsiębiorstw informatycznych, uzbrojenie.

Zachęty inwestycyjne m.in.:
Wakacje podatkowe - 100% zwolnienia dla firm z podatku dochodowego. Po upływie wakacji podatkowych - 5% podatek od dochodu brutto i zwolnienia z wszelkich podatków krajowych i lokalnych. Zwolnienie z podatków i ceł od importowanych surowców, sprzętu kapitałowego, maszyn i części zamiennych.
Zwolnienie z opłat skarbowych i podatków eksportowych. Po spełnieniu określonych warunków - zerowa stawka VAT. Zwolnienie z opłat prowizyjnych, pozwoleń lub podatków samorządu terytorialnego. Uproszczone, dzięki usługom elektronicznym, procedury importu i eksportu. Możliwość zatrudniania pracowników zagranicznych.

Kontakt: Dr. Lilia B. De Lima Director – General
tel.: 551-3454 fax: 891-6380
adres: Roxas Boulevard corner San Luis Street, Pasay City

The Philippine Board of Investments (BOI)
Jest wiodącą agencją promującą inwestycje na Filipinach. Pomaga inwestorom zagranicznym w poszukiwaniu i rozwoju w pożądanych przez nich obszarach działalności gospodarczej. Inwestorzy są szczególnie mile widziani w branżach rozwijających się np.: przemysł spożywczy, budownictwo, wyroby metalowe, telekomunikacyjne, energetyczne i infrastrukturalne.

Obszary priorytetów inwestycyjnych:
outsourcing procesów biznesowych, przemysł elektroniczny, energia odnawialna, okrętownictwo.

Zachęty inwestycyjne m.in.:
Wakacje podatkowe. Zwolnienie z podatków i ceł na importowane części zamienne. Zwolnienie z opłat skarbowych, podatku ekspertowego, ceł i opłat manipulacyjnych uiszczanych w portach.
Obniżenie stawek celnych na wyposażenie kapitałowe, części zamienne i akcesoria na mocy dokumentu EO 528. Ulgi podatkowe. Dodatkowe potrącenia od dochodu podlegającemu opodatkowaniu. Możliwość zatrudnienia pracowników zagranicznych. Uproszczenie procedur celnych. Import przesyłek wysyłanych z kraju macierzystego. Przywilej operowania skonsolidowanym magazynem handlowo-produkcyjnym.

Kontakt: Investment Assistance Center (IAC)
Ground Floor Industry and Investments Bldg 385
Sen. Gil Puyat Ave. Makati City
tel.: 895.36.40 / 895.36.41 / 895.36.57
Atty. Raul V. Angeles Executive Director – Investment Assistance Center telefax: 897-3079

Aurora Pacific Economic Zone and Freeport Authority (APECO)
Zlokalizowana w północnej części Filipin, jest najważniejszym centrum inwestycyjnym Azji i Pacyfiku, określanym mianem "Wrota do Pacyfiku". Wyraźna przewaga w transporcie i logistyce sprawia, że APECO jest idealnym miejscem do inwestycji i biznesu. Strefa jest połączeniem portu lotniczego i morskiego, na obszarze których wdrożono rozwiązania z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Obszary priorytetów inwestycyjnych:
przeładunki, logistyka, przemysł rolno-spożywczy, morskie farmy, energia odnawialna,
turystyka.

Zachęty inwestycyjne m.in.:
Wakacje podatkowe. Przyspieszona amortyzacja. Przedsiębiorstwa wwożące technologie informacyjne są zwolnione z ceł. Zachęty dotyczące surowców mineralnych. Zwolnienie z opłat przybrzeżnych. Odroczone nałożenie minimalnego podatku dochodowego od osób prawnych. Zatrudnienie cudzoziemców. Wydawanie pozwolenia na pracę dla cudzoziemców. Wiza typu Alien Investor's Visa.

Kontakt: Mr. Gerardo D. Erguiza President and CEO
tel.: 813-4381 / 813-4384 fax: 813-3674

Authority of the Freeport Area of Bataan (FAB)
Strefa zlokalizowana w Mariveles do 2020 r. ma stać się centrum handlu i innowacji oraz zrównoważonego rozwoju w Azji.

Obszary priorytetów inwestycyjnych:
produkcja, przeładunek i logistyka, outsourcing procesów biznesowych, naprawa statków, turystyka,
rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy.

Zachęty inwestycyjne m.in.:
Wakacje podatkowe - 100% zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych. Po upływie wakacji podatkowych - specjalny 5% podatek od dochodu brutto i zwolnienia z wszelkich podatków krajowych i lokalnych. Zwolnienie z podatków i ceł od importowanych surowców, sprzętu kapitałowego, maszyn i części zamiennych. Zwolnienie z opłat skarbowych i podatków eksportowych. Zatrudnienie cudzoziemców. Wydawanie pozwolenia na pracę dla cudzoziemców. Emitowanie wizy Alien Investor's Visa.

Kontakt: Deogracias G. P. Custodio Chairman and Administrator
e-mail:  
deo.custodio@afab.gov.ph
tel.: (047) 935-4004 fax: (047) 935-4009

The Bases Conversion and Development Authority (BCDA)
Obszary priorytetów inwestycyjnych:
hotele i ośrodki wypoczynkowe, wypoczynek, turystyka, klub golfowy, hazard i rozrywka, działania związane z portami morskimi, inwestycje powiązane z lotnictwem.
Zachęty inwestycyjne m.in.: Poro Point Freeport Zone (PPFZ):
Zwolnienie podatkowe i celne dla importowanych surowców i wyposażenia. PPEZ jest zarządzane jako oddzielne terytorium celne, co umożliwia swobodny przepływ towarów. Nieograniczona możliwość nabycia towarów konsumpcyjnych pozbawionych podatków. Brak podatków lokalnych i krajowych. W miejsce tych podatków przedsiębiorstwo PPFZ będzie musiało zapłacić 5% zarobionego dochodu brutto: 2% dla lokalnego rządu i 3% dla rządu państwa.

John Hay Special Economic Zone (JHSEZ):
Zwolnienie z podatków lokalnych, z wyjątkiem podatków od nieruchomości. Zachęty fiskalne obowiązujące w ramach dokumentu PD 66, EO 266.

Kontakt: Arnel Palacio D. Casanova, Esq. President and CEO
tel.: 896-9212 fax: 897-2181
BCDA Corporate Center 2nd floor,
Bonifacio Technology Center 31st St.,
Crescent Park West, Bonifacio Global City, Taguig 1634

Clark Development Corporation (CDC)
CDC jest organizacją rządową, która nadzoruje najszybciej rozwijający się obszar na Filipinach - Clark Freeport and Clark Special Economic Zone. Organizacja stara się stworzyć jak najbardziej korzystny klimat dla środowiska biznesowego, który będzie jednocześnie wspierał rozwój lokalnej gospodarki.

Obszary priorytetów inwestycyjnych:
produkcja, rozwój parku przemysłowego, reklama, turystyka, ICT, projekty powiązane z lotnictwem i lotniskami, przemysł rolny i rolno-spożywczy.

Zachęty inwestycyjne m.in.:
Zwolnienie z podatków i ceł od importowanych części zamiennych. Zwolnienie z opłat skarbowych, podatków eksportowych, ceł i opłat importowych. Obniżenie stawek celnych na wyposażenie kapitałowe, części zamienne i akcesoria na mocy dokumentu EO 528. Ulgi podatkowe. Dodatkowe ulgi przy wyliczaniu dochodu do opodatkowania. Możliwość zatrudnienia pracowników zagranicznych. Swobodny przepływ wyrobów gotowych w obrębie Strefy.

Kontakt: Mr. Arthur P. Tugade President and CEO
tel.: (045) 599-2090 fax: (045) 599-2507
Bldg 2122, C.P. Garcia St., Clark Freeport Zone, Pampanga Engr.

The Cagayan Economic Zone Authority (CEZA)
Leży na skrzyżowaniu międzynarodowych szlaków żeglugowych, co umożliwia handel z licznymi rynkami międzynarodowymi m.in. z Japonią, Chinami, Zachodnim Wybrzeżem Stanów Zjednoczonych, Hong Kongiem i Tajwanem. Strefa ma w przyszłości stać się jednym z najważniejszych ośrodków rolno-przemysłowych, handlowych, turystycznych, rekreacyjnych i przeładunkowych na Filipinach.

Obszary priorytetów inwestycyjnych:
działalność w zakresie usług hazardowych, turystyka i ośrodki oraz usługi wypoczynkowe, outsourcing procesów biznesowych, przetwarzanie i eksploatacja piasku, żwiru i wapienia, przetwarzanie produktów morskich, nieruchomości, operacje portowe, produkcja i dystrybucja energii elektrycznej, przemysł rolno-spożywczy, zaopatrzenie w wodę, obiekty lecznicze, gospodarowanie odpadami.

Zachęty inwestycyjne m.in.:
Od czterech do sześciu lat wakacji podatkowych. Specjalna stawka podatkowa w wysokości 5% dochodu brutto w miejsce wszystkich podatków lokalnych i krajowych. Ulgi podatkowe dla zagranicznych korporacji. Bezcłowy import artykułów, surowców, dóbr inwestycyjnych, sprzętu i towarów konsumenckich. Status stałego rezydenta dla zagranicznych inwestorów i najbliższej rodziny (przy zainwestowaniu 150 000 USD kapitału). Wizy wielokrotnego wjazdu, ważne przez okres trzech lat. Ulgi podatkowe. Zwolnienie z lokalnych podatków i pozwoleń.

Kontakt: Mr. Jose Mari B. Ponce Administrator and CEO
e-mail: chelly_ponce@yahoo.com
tel.: 636-5776 fax: 631-3991
7th Floor Westar Building 611 Shaw Boulevard, Pasig City 1603

The Phividec Industrial Authority (PIA)
Rządowa instytucja upoważniona do wyznaczania, rozwijania i wyposażania w infrastrukturę potencjalnych obszarów przemysłowych w celu przyciągnięcia inwestycji zagranicznych. Obecnie PIA nadzoruje Phividec Industrial Estate in Misamis Oriental (PIE-MO), w której stosuje się następujące zachęty dla inwestorów:
niskie stawki dzierżawy gruntów, zwolnienie z ceł i podatków, jeśli 50-70% towarów jest przeznaczonych na eksport.

Obszary priorytetów inwestycyjnych:
produkcja, przetwórstwo stali i metali, stocznie, przetwórstwo spożywcze, logistyka portów i usługi pomocnicze.

Kontakt: Mr. Leo Tereso A. Magno Administrator
tel.: (088) 567-0260 (088) 567-0135
Mindanao Container Terminal Tagoloan 9000 Misamis Oriental Engr.

The Philippine Retirement Authority (PRA)
Rządowa agencja, której celem jest uczynienie z Filipin konkurencyjnego i preferowanego przez zagranicznych turystów miejsca wypoczynku w Azji.

Zachęty inwestycyjne skierowane są głównie do osób posiadających status emeryta:
preferencyjne procedury przyznawania wizy, zwolnienia celne dla przywożonych ze sobą towarów, nieodpłatne przekazywanie emerytur.

Kontakt: Mr. Ray R. Souza Chief Client Relation Division
tel.: 848-1418
29th floor, Citibank Center 8741 Paseo de Roxas Makati City Philippines

Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM)
Wizją ARMM jest posiadanie ekonomicznie opłacalnego, stabilnego i samowystarczalnego Regionu Autonomicznego zgodnego z wartościami i kulturą muzułmańską. Szczególną uwagę przykłada się do sprawiedliwej dystrybucji bogactwa i równowagi ekologicznej środowiska.

Obszary priorytetów inwestycyjnych:
outsourcing procesów biznesowych, gospodarka wodna, przemysł remontowo-budowlany, przemysł odzieżowy, turystyka, przemysł Halal.

Zachęty inwestycyjne m.in.:
Wakacje podatkowe. Zwolnienie z podatków i ceł importowych na części zamienne. Ulgi podatkowe. Zatrudnienie cudzoziemców. Uproszczone procedury celne. Możliwość zatrudnienia pracowników zagranicznych.

Kontakt: Atty. Ishak Mastura Chairman and Managing Head
fax: (064) 421-1591 ORG Compound, Cotabato City 9600

The Subic Bay Freeport (SBF)
Ośrodek przemysłowy, handlowy, finansowy i inwestycyjny, który jest oddzielnym obszarem celnym, zapewniającym swobodny przepływ towarów i kapitału. W ramach strefy możliwy jest bezcłowy przywóz surowców, kapitału i wyposażenia potrzebnego do prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto wszystkie zarejestrowane w Subic Bay Freeport przedsiębiorstwa są zwolnione z podatków krajowych i lokalnych, wnosząc jedynie opłatę w wysokości 5% przychodu W strefie rozwijają się obszary takie jak: logistyka, produkcja zaawansowanych technologii, turystyka, rynek nieruchomości i technologie informacyjno-komunikacyjne.

Obszary priorytetów inwestycyjnych:
edukacja, ICT, logistyka, produkcja,
budowa statków, naprawa statków, turystyka

Zachęty inwestycyjne m.in.:
Specjalna stawka podatkowa w wysokości 5% dochodu brutto w miejsce wszystkich podatków lokalnych i krajowych. Bezcłowy przywóz surowców i wyrobów gotowych. Możliwość wjazdu na teren strefy bez wizy na 14 dni.

Kontakt: Mr. Roberto V. Garcia Chairman and Administrator
tel.: (047) 252-4422 fax: (047) 252-4428
Administration Building Bldg. 229 Waterfront Road Subic Bay Freeport Zone

Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority (TEZ)
Agencja wyznacza i nadzoruje strefy turystyczne dbając o zrównoważony rozwój kulturalny, gospodarczy i środowiska.

Kontakt: Nino Rufino Aquino Corporate Secretary
e-mail: ninoaquino@yahoo.com
fax: (02) 525-3008 142 Amorsolo St. Legaspi Village Makati City Atty

The Zamboanga City Special Economic Zone Authority (ZAMBOECOZONE)
ZAMBOECOZONE jest strefą wolnocłową położoną w centralnych i południowych Filipinach. Jej strategiczne położenie sprawia, że jest idealnym miejscem do handlu z Brunei, Indonezją i Malezją.

Obszary priorytetów inwestycyjnych:
ośrodki wypoczynkowe, outsourcing procesów biznesowych i ICT, turystyka, przetwarzanie produktów morskich, rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy, rozwój rynku nieruchomości.

Zachęty inwestycyjne m.in.:
Wakacje podatkowe. Specjalna stawka podatkowa w wysokości 5% dochodu brutto, pod warunkiem, że 70% produktów jest przeznaczonych na eksport. Bezcłowy przywóz maszyn, urządzeń, surowców i materiałów. Cudzoziemcy mogą posiadać 100% udziałów w działalności gospodarczej. Status rezydenta. Możliwość zatrudnienia cudzoziemców.

Kontakt: Mr. Christopher Lawrence S. Arnuco Chairperson and Administrator
e-mail: zamboecozone.arnuco@gmail.com
tel.: (062) 991-3155 fax: (062) (062) 991-3155
27th flr. BPI Buendia Centre 372 Sen. Gil J. Puyat Ave. Makati City

Zakładanie działalności gospodarczej na Filipinach
Wybór struktury działalności firmy.
1. Zarejestrowanie biznesu.
2. Nabycie wizy dla zagranicznego personelu i kadry zarządzającej.
3. Aplikowanie o pozwolenia, licencje i inne wymagane dokumenty.
4. Uczestnictwo w programie Investors Aftercare, który pomaga w określeniu priorytetów inwestycyjnych, rozwiązaniu bieżących problemów biznesowych lub rozwinięciu bardziej opłacalnego przedsięwzięcia biznesowego.

Typy działalności gospodarczej na Filipinach
Działalność jednoosobowa jest strukturą biznesową należącą do osoby, która ma pełną kontrolę nad własnym biznesem, posiada wszystkie aktywa, osobiście nimi zarządza i ponosi pełną odpowiedzialność za długi i straty działalności, jednocześnie otrzymując wszystkie jej zyski. Właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej musi złożyć wniosek o nazwę firmy i być zarejestrowanym w Department of Trade and Industry- National Capital Region (DTI-NCR). W prowincjach można złożyć wniosek w oddziałach miejscowych DTI. Partnerstwo traktowane jest jako osoba prawna, posiadająca odrębną osobowość prawną od jej członków. Partnerzy mają nieograniczoną odpowiedzialność za długi i zobowiązania spółki, w przypadku spółki z ograniczoną osobowością partnerzy są odpowiedziani tylko do wysokości ich wkładu kapitałowego. Spółka składa się z dwóch lub więcej partnerów. Partnerstwo z kapitałem przekraczającym trzy tysiące pesos musi zarejestrować się w Securities and Exchange Commission (SEC). Korporacja posiada osobowość prawną. Akcjonariusze posiadają ograniczoną odpowiedzialność do wysokości wniesionego przez siebie kapitału. Posiada od pięciu do piętnastu członków, z których każdy musi posiadać co najmniej jedną akcję i być zarejestrowanym w Securities and Exchange Commission (SEC). Minimalny kapitał początkowy to pięć tysięcy pesos. Korporacja uznawana jest za zagraniczną, jeśli zagraniczny inwestor posiada więcej niż 40% udziałów. Rodzaje: Stock Corporation (akcyjna), Non-stock Corporation (jej działalność ukierunkowana jest na cele publiczne takie jak charytatywne, edukacyjne, kulturalne, a jej członkowie nie posiadają akcji). Odział prowadzi działalność gospodarczą w imieniu głównego biura i generuje przychody na Filipinach. Wartość kapitału początkowego: 200 000 USD, która może zostać zmniejszona do kwoty 100 000 USD, jeśli działalność obejmuje zaawansowaną technologię lub firma zatrudnia co najmniej 50 lokalnych pracowników. Obowiązkowa rejestracja w Securities and Exchange Commission SEC.
Przedstawicielstwo nie generuje przychodów na Filipinach i jest utrzymywane przez firmę zagraniczną. Zajmuje się bezpośrednio klientami firmy matki i podejmuje działania rozpowszechniania informacji, działa jako centrum komunikacyjne i promuje produkty firmowe, a także kontroluje jakość produktów przeznaczonych na eksport. Wymagany kapitał początkowy: 30 000 USD. Obowiązkowa rejestracja w Securities and Exchange Commission (SEC). Regionalna siedziba firmy podejmuje działania ograniczone do nadzoru, komunikacji i koordynacji spółek zależnych, stowarzyszonych i oddziałów w regionie Azji i Pacyfiku. Działa jako oddział administracyjny międzynarodowej firmy zajmującej się handlem międzynarodowym. Nie uzyskuje dochodów na Filipinach i nie uczestniczy w żaden sposób w zarządzaniu filii. Wymagane kapitał początkowy 50 000 USD. Regionalna siedziba operacyjna może osiągać dochody na Filipinach a jej kapitał początkowy nie może być mniejszy niż 200 000 USD, ponadto świadczy następujące usługi: administracja, planowanie rozwoju gospodarczego, pozyskiwanie surowców, doradztwo finansowe, kontrola marketingowa i promocja sprzedaży, szkolenia i zarządzanie personelem, usługi logistyczne, usługi w zakresie badań i rozwoju produktów, wsparcie techniczne i komunikacja.
 Ustanowienie filipińskiego przedsiębiorstwa
Wymagane dokumenty to m.in.: zdjęcie paszportowe, wypełniony formularz zgłoszeniowy dla zagranicznego inwestora i rejestracji nazwy firmy, pisemne wyznaczenie lokalnego rezydenta, wniosek wizowy, dowody wpłaty wymaganego kapitału początkowego, wniesienie opłat za rejestrację nazwy firmy. Zarejestrowana nazwa działalności gospodarczej jest ważna pięć lat. Szczegółowe procedury rejestracyjne.

Investors Aftercare Program Podstawowym celem programu Investors Aftercare jest pomoc w określeniu priorytetów inwestycyjnych, rozwiązaniu bieżących problemów biznesowych lub rozwinięciu bardziej opłacalnego przedsięwzięcia biznesowego.

Do usług świadczonych w ramach programu można zaliczyć: praktyczne porady biznesowe, aktualizacje dotyczące polityki proinwestycyjnej, informacje w zakresie nowych przepisów inwestycyjnych, możliwość uczestnictwa w debatach poświęconych kształtowaniu nowych przepisów prawnych.

Korzyści płynące z udziału w programie: zapewnienie natychmiastowego rozwiązania problemów poruszanych przez inwestorów, nawiązanie cennych kontaktów biznesowych, możliwość rozszerzenia lub zróżnicowania działalności gospodarczej, wpływ na poprawę klimatu inwestycyjnego na Filipinach.

Kontakt: Investment Assistance and Services Department (IASD)
385 Sen. Gil J. Puyat Avenue, 1200 Makati City,
Filipiny Direct Line: tel.: (632) 895-3989 fax: (632) 896-7342

*** Informacje pochodzą z Informatora Ekonomicznego MSZ i strony internetowej Invest Philippines.

Saturday, 26 January 2019

Nowe lotnisko na Filipinach już otwarte!

Sunside Resort Filipiny



Pragniemy poinformować że na wyspie #Panglao (Filipiny) jest już otwarte międzynarodowe lotnisko.
Jeśli ktoś ma wykupione bilety na #Bohol do Tagbilaran to wyląduje na #Panglao, stare lotnisko jest już zamknięte. 
Wyspa #Panglao przeżywa renesans.
Turyści docenili jej urok, niepowtarzalną naturę oraz gościnnych mieszkańców.
Piękne plaże, mikroklimat (brak pory deszczowej) zachęcają do przyjazdów gości z całego świata.

Panglao Bohol to "Filipiny w pigułce".
To tutaj znajdują się niesamowite Wzgórza Czekoladowe, tutaj też żyją najmniejsze małpki na świecie tarsiery (wyraki).
Nieopodal można popływać z rekinami wielorybimi, ponurkować na przepięknych rafach w otoczeniu żółwi oraz niezliczonej ilości kolorowych ryb. W drodze na nurkowanie czy snorkeling będą towarzyszyć nam delfiny których jest tutaj sporo.
Przejazd na Zip Line dostarczy adrenaliny, rejs po majestatycznej rzece Loboc chill out a kąpiele pod wodospadami czy grotach pozwolą poczuć trochę ochłody.
Temperatura na Panglao niezmiennie +30 stopni a w miesiącach kwiecień - czerwiec nawet +35.
W lokalnych restauracjach jest cale mnóstwo owoców morza które w odróżnieniu od innych azjatyckich krajów jest tutaj jeszcze tanie.
Polecamy również masaże, po pierwszej wizycie terapeutki nasi goście zazwyczaj zamawiają je każdego dnia podczas egzotycznych wakacji u nas w resorcie. Cena i jakość czyni cuda.

Polecamy bezpośrednie loty z Berlina do Singapuru liniami Scoot które mają bardzo atrakcyjną cenę. Pozostaje tylko dolot do Cebu liniami Airasia lub Cebupacific.
Wkrótce będzie też otwarte bezpośrednie połączenie z Singapuru na Panglao.
Również loty z Warszawy do Manili tureckimi liniami są godne polecenia, standard jest na wysokim poziomie i cena atrakcyjna.

Kto szuka wytchnienia, odpoczynku również aktywnego nie zawiedzie się.
Dopilnujemy aby każdy czuł się u nas jak w domu i znalazł to czego oczekuje.
 W imieniu Piotra:
Zapraszamy zatem na super wakacje przez okrągły rok, będzie nam bardzo milo gościć Państwa u nas w resorcie.

Pozdrawiamy słonecznie


Monday, 15 October 2018

Kuracja zdrowotna na Filipinach

Chcesz byc zdrowy,sprawny i wygladac mlodo?
Zapraszamy do nas na 14 dniowy proces oczyszczajacy i uzdrawiajacy cialo.
10 dni postu na swiezym soku z kokosa,nastepne 4 dni wychodzenia z postu poprzez picie naturalnych sokow i wprowadzanie naturalnych pokarmow stalych.
To najlepszy sposob na pozbycie sie toksyn z naszego organizmu.
Poprzez oczyszczanie ciala znajdziesz nowa energie w sobie.Dolegliwosci ustapia,wroci zdrowie i chec do zycia.To nie fikcja,to fakty.
Polacz urlop na pieknej wyspie Panglao z powrotem do pelnej kondycji.
Pozdrawiamy slonecznie
Filipiny Raj Kokosowy

Saturday, 24 September 2016

PO NURKOWANIU TRZEBA WYSCHNĄĆ. PLAŻOWANIE BEZ PARAWANÓW. PRZEGLĄD PLAŻ NA PANGLAO ISLAND

Lakonicznie odnosząc się do tytułu nie sposób nie przyznać racji takiemu twierdzeniu. Po nurkowaniu trzeba wyschnąć. Sto procent racji. Co do drugiego członu tytułu to w formie żartu i nie zobowiązuje do niczego, niemniej jednak nie zachęcam ale i nie zabraniam jakże polskiego parawaningu. Dla tych, którzy jednak się uprą lub z czystego przyzwyczajenia będą chcieli takowy uprawiać muszę nadmienić, że akcesoriów do parawaningu na Filipinach nie znajdziemy więc lecąc do raju proponuję wykupić dodatkowy bagaż na sprzęt sportowy i zabrać własny odkurzony parawan z pawlacza. Ok czas na fakty koniec żartów! To prawda, że nikt za bardzo nie lubi być mokrym zwłaszcza poza wodą a najlepszym najtańszym i jakże przyjemnym sposobem jest po prostu wystawienie się na działanie promieni słonecznych. O zaraz podniosą się krzyki przecież to nie zdrowe itp. Ale kto komu zabroni nasmarować się przed wejściem do wody specjalnym wodoodpornym kremem z filtrem z zakupem którego na Filipinach nie ma najmniejszego problemu, po czym osuszać zmoczone ciało w promieniach słonecznych. Plażowanie jak nazwa wskazuje wymaga plaż, najlepiej bielutkich bo miłe dla oka a i tak bardzo się nie nagrzewających. Jeżeli chodzi o plaże to Filipiński Raj zaoferuje nam taka ich mnogość, że dostaniemy zawrotów głowy. Tak samo ich rodzaje i kolorystyka jest bardzo różnoraka. Od czarnych wulkanicznych, przez brązowe w kolorze cukru trzcinowego, nawet różowe jak na Bahamach po wspaniałe białe piaszczyste idealne do opalania i lenistwa czy to w promieniach słońca czy w cieniu rzucanym przez kojarzące się wszystkim z tropikami palmy kokosowe. Jednak żeby plaże można było uznać za doskonałe trzeba wybrać takie, które nie są nadmiernie zatłoczone a co za tym idzie są również czyste. I tu rodzi się pytanie: a gdzie takie znaleźć? Już śpieszę z odpowiedzią: oczywiście, że na Filipinach a dokładniej na małej wyspie o której już wcześniej niejednokrotnie wspominałem a mianowicie na Panglao. Oho słyszę protesty: jak to tylko Panglao? Otóż nie tylko ale właśnie na Panglao unikniemy tłoku, samych plaż do wyboru będziemy mieć kilka a wszystkie czyste z lazurowym oceanem. Z góry przepraszam wszystkich, że nie mówię o Boracay’u czy Palawanie ale o tych zakątkach Filipin będzie innym razem. Więc co nam w tym temacie może zaoferować Panglao? Otóż jest w czym wybierać zacznijmy od imienniczki: Panglao Beach – plaża z białym piaskiem usytuowana na północno - wschodnim wybrzeżu wyspy przy której umiejscowiło się kilka ośrodków wypoczynkowych z dotarciem na miejsce nie ma problemów jednak wejście na samą plażę może wiązać się z kosztem wejściówki, sama plaża warta odwiedzin choć do największych nie należy. W jej najbliższym sąsiedztwie znajduje się fajna jaskinia z podziemnym jeziorkiem Hinagdanan Cave w którym to jeziorku można popływać. Ocena dla plaży 3 *** z 5 *****. Podążając północnym wybrzeżem dotrzemy do kolejnej plaży: Momo Beach – ta ukryta w cieniu palm kokosowych sprawia wrażenie dziewiczej widać to po zagospodarowaniu terenu chociaż w jej pobliżu również znajdziemy kilka ośrodków wypoczynkowych. Plaża przytulna nie przeludniona, wszędzie widać otwory zrobione przez kraby fajne miejsce do zjednoczenia się z przyrodą. Jest większa od poprzedniczki jednak ocenę dostanie taka samą 3 z 5 gwiazdek. Na północno – zachodnim krańcu wyspy Panglao znajduje się półwysep a na nim bardzo fajny około półkilometrowy kawałek piachu Doljo Beach przy tej plaży również znalazło swoją lokalizację kilka ośrodków wypoczynkowych. Dojazd do plaży jak i wstęp nie przedstawia żadnych problemów. Warta zobaczenia dostaje 3 z 5 gwiazdek. Na całym zachodnim wybrzeżu Panglao przypominającym swoim kształtem rozwartą paszczę rekina chcącego połknąć piękną malutką wysepkę Pontod Island nie znajdziemy piaszczystych plaż chociaż i przy tym wybrzeżu umiejscowionych jest kilka ośrodków wypoczynkowych jednak mówimy o plażach więc z północy przenosimy się na południe a dokładniej na południowy – zachód wyspy gdzie na mniejszym z dwóch zachodnich przylądków Panglao zaczyna się kolejny pas piaszczystości jednak ciężko dociec nazwy tej bardzo przyjemnej plaży nazwijmy ją Linaw Beach choć na sto procent nie jestem pewien czy to poprawna nazwa tej plaży jednak coś w tym musi być. Dociekliwi odgadną mój punkt widzenia. Plaża ma około kilometra długości i jest łatwo dostępna od strony lądu bo od strony oceanu to chyba jasne. Idealne miejsce do oglądania spektakularnych zachodów słońca. Długa czysta nieprzeludniona zresztą ciężko o jakiejkolwiek plaży na Panglao powiedzieć że jest przeludniona. Miejsce przy którym prawdopodobnie w przyszłości wyrośnie kilka lub więcej wspaniałych ośrodków wypoczynkowych lub hoteli na ta chwilę fantastycznie pusta. Dostaje 4 z 5 gwiazdek za lokalizację, spektakularne zachody słońca i dziewiczość. Przesuwając się tym razem na wschód natrafimy na kilka małych plaż niestety z utrudnionym dostępem ograniczanym przez właścicieli resortów którym dam wspólną notę 2 właśnie z tych względów. W ten oto sposób dotarliśmy do serca Panglao -  Alona Beach to tutaj właśnie skoncentrowało się życie rozrywkowe na tej rajskiej wyspie. Masa hoteli czy ośrodków super restauracje i zadbana plaża która kończy się na skałach. To miejsce tętniące życiem również w nocy. To serce Panglao dostaje 4 z biznesowego punktu widzenia. Każdy kto trafi na Panglao trafi na Alona Beach. Podążając obranym szlakiem oczom naszym ukaże się to czego tak naprawdę szukaliśmy. Rajska plaża. Tak właśnie znaleźliśmy się w Raju. Dumaluan Beach. Najlepsza z najlepszych zapiera dech w piersiach jej kolor przypomina śnieg, kolor oceanu to jak błękit nieba. Perfekcyjna, zadbana, czysta. Dostaje 5 za niesamowitość. Kto odwiedzi przyzna mi rację chociaż to moja subiektywna ocena i każdy ma prawo do swojej. Dumaluan Beach niezauważalnie przechodzi w White Beach a następnie Libaong White Beach. Jednak to jedna długa wspaniała biała plaża ciągnąca się około dwóch kilometrów jednak w swoim końcowym odcinku z widoczną mniejszą ingerencją człowieka co dodaje jej dziewiczego uroku. Jeszcze raz 5 dla Dumaluan i 5 dla całego kompleksu. Musisz tu być. Nawiasem mówiąc wspomnę, że resort Sunsideresort.pl, którego współwłaścicielem jest Piotr znajduje się nieopodal zarówno Alona Beach i Dumaluan Beach czyli usytuowanie bardzo dobre. Bierzemy od niego skuter i objazdówka po plażach. Dobry pomysł? Wspaniały. Dopełniając temat plaż na Panglao należy wspomnieć jeszcze o dwóch mniejszych plażach usytuowanych bliżej południowo – wschodniego krańca wyspy. Więc po kolei to San Isidro Beach i Bikini Beach obie mniej spektakularne jak ich poprzedniczki jednak za ich dziewiczość dostają 3 z 5 gwiazdek. Dostęp niczym nie utrudniony. Po tak wspaniałym przeglądzie rajskich plaż należy zastanowić się nie nad możliwością odwiedzin ale nad terminem tychże. Więc co śledzimy promocje kupujemy bilety i jazda…. na Filipiny, na Panglao......
A teraz sobie popatrzcie zdjęcia poniżej.

Redakcja K.A.J.






























Tuesday, 20 September 2016

PODWODNY RAJ - NURKOWANIE NA FILIPINACH



Pobawmy się w zgadywanki. Co nierozerwalnie wiąże się z wyspami? Jak myślicie? Co wydaje się oczywiste to woda. Tak. Natomiast jeżeli mówimy o archipelagu na oceanie to będzie to właśnie on – ocean. Dobrze więc mowa będzie o Oceanie Spokojnym czyli w skrócie Pacyfiku, a wyspy które mam na myśli to Filipiny czyli całkiem spory archipelag mający w swoim składzie ponad 7000 wysp. Wszyscy wiemy jak ogromny jest Pacyfik i większość z nas też wie jak wspaniałe życie toczy się pod jego powierzchnią. Dla nas ludzi wszystko co nie jest nam znane wydaje się albo fascynujące albo przerażające. Oba stwierdzenia to zupełna racja bo pod powierzchnią oceanu tam gdzie możemy zerknąć swoim okiem toczy się życie w przepięknych okolicznościach przyrody lecz zarazem można je określić jako ciągłą walkę o przetrwanie. Fascynujące prawda? Na całym świecie a zwłaszcza na Pacyfiku mają swoje miejsce najpiękniejsze podwodne konglomeracje raf koralowych a to właśnie one skupiają najwięcej wspaniałych gatunków fauny i flory. Mój znajomy fascynat podróży gość ze Szwajcarii który okrążył świat wzdłuż i wszerz wciąż wraca na Filipiny. Dla mnie laika w temacie eksploracji świata jego zdanie to jak wyrocznia. Fakt wielokrotnych powrotów i opinia o Filipinach tego autorytetu jest dla mnie bardzo ważna i wierzę mu bezgranicznie w tym temacie. Otóż on nazwijmy go Frank ze względu na jego wrodzoną skromność prosił aby nie wymieniać jego prawdziwych danych, otóż Frank wypowiedział się, że na Filipińskich wodach znajdują się bodaj jedne z najwspanialszych jak nie najwspanialsze miejsca do nurkowania i snorkelingu na świecie! A najgoręcej wspominał wizyty na rafie w okolicach Balicasag Island malutkiej wysepki w pobliżu Boholu. Mnogość form życia pod wodą przerasta ludzkie wyobrażenia a tempo w jakim się toczy przypomina zatłoczone aglomeracje największych miast świata jednak ich piękno i różnorodność barw wprawia w zdumienie. Ze względu na to, że ani nurkiem ani obieżyświatem jeszcze nie jestem szczerze liczę się z Franka opinią a opowieści które snuł wieczorami przy filiżance herbaty powodowały u mnie naturalne odruchy osobnika chcącego wdziać aqualung czy jak się to poprawnie nazywa albo maskę do snorkelingu i po prostu sprawdzić czy jego słowa maja pokrycie w rzeczywistości. Że nie jest to taka prosta sprawa to wiem i zdaję sobie sprawę ale też znaleźć instruktora czy ośrodek zajmujący się szkoleniem nurkowym jest już o wiele prostsze. Wcześniej w wątku o Boholu wspominałem o Piotrze przesympatycznym właścicielu polskiego ośrodka na Panglao  i teraz też nie omieszkam bo wiem że również w Sunside Resort istnieje możliwość zapisania się na kurs nurkowy i rozpoczęcia swojej przygody z nurkowaniem na Filipinach. Ze względu na to, że nie jestem też biologiem czy innym specjalistą od stworzeń żyjących pod wodą nie wymienię dokładnych nazw stworzeń wspomnę jedynie że takiej liczby gatunków ryb, bezkręgowców, roślin i innych rodzajów form życia ciężko doszukać się na takim obszarze jak Balicasag Marine Sanctuary w innych częściach świata jedynie na Wielkiej Rafie Koralowej znajdziemy więcej ale też Wielka jest większa więc pod tym względem Balicasag może z nią konkurować. W drodze z Bohol – Panglao płynąc tradycjną filipińską łodzią dostosowaną do potrzeb nurków spotkamy skaczące w swoim tańcu wspaniałe delfiny a to kolejna atrakcja powodująca uśmiech na twarzy albo wielkie WOW! 
A jeżeli już o delfinach mowa to nie sposób nie wspomnieć o wielkich rekinach wielorybich sukcesywnie pojawiających się w okolicach Oslob gdzie panują doskonałe warunki do ich egzystencji. Na Oslob również dostaniemy się od Piotra. Ha kompleksowe usługi wydają się jego specjalnością ale cóż każdy wie że Polak potrafi. Więc kiedy przybywacie? Nurkowanie na Filipinach czeka….












Friday, 16 September 2016

WAKACJE NA FILIPINACH


Wszystko zaczęło się od super wiadomości, że ceny biletów osiągnęły totalne dno czyli za lot do raju

możemy zapłacić tylko 1500 zł hurra! O jakim raju mowa? Proste jak w tytule o Filipinach. Kierunek

staje się bardzo popularny w naszym zakątku Europy i coraz to więcej turystów decyduje się na

podróż na Filipińskie Wyspy. Wiadomość o tyle wspaniała że Polaków tutaj jak na lekarstwo a żal

słyszeć i czytać że rodacy wybierają zatłoczoną Tajlandię zamiast relaksować się w pięknych

okolicznościach przyrody na Filipinach, które maja do zaoferowania o wiele więcej niż Pataya, Krabi

czy Phuket. Okey zostawmy w spokoju Tajlandię i zajmijmy się Filipińskim Rajem. Skupimy się na

dwóch kierunkach, które są najchętniej wybierane przez turystów z Polski czyli Bohol – Panglao i

Palawanie. Pierwszy to tak naprawdę dwie wyspy połączone ze sobą mostami więc przeprawa z

jednej na drugą nie wymaga wynajęcia dodatkowych środków lokomocji w postaci łodzi czy promów

a co za tym idzie jest totalnie za darmo. A co tam możemy robić? Panglao to mała wysepka którą

wzdłuż możemy przejechać na skuterze w 15 minut na niej też znajdują się piękne plaże oraz polski

kurort Sunside Resort prowadzony przez sympatycznego Piotra. Dookoła Panglao znajdują się

świetne miejsca do snorkelingu i jeden z najlepszych na świecie Diving Spot Balicasag Island.

        
Jak to w centrach wczasowych jest też masa atrakcji dla turystów, restauracje, kluby, dyskoteki itp.

 Na Panglao da się wynająć skuter chociażby u Piotra, jest możliwość kitesurfingu czy powalczenia na skuterze wodnym. Jednym słowem atrakcje dla aktywnych ale i dla tych, którzy chcą poleniuchować

coś się znajdzie jak bielutkie czyste plaże punkty masażu seafood w sąsiedztwie plaży itp. Nawiązując

do Piotra jego kurort to sprawdzone miejsce przez wielu turystów z bardzo dobrą obsługą, wysokim

standardem pokoi, pięknym basenem, wspaniałym ogrodem z egzotyczną roślinnością, super

restauracją, możliwością wynajęcia skuterów o czym już była mowa jak i organizacją wspaniałych

wycieczek na ocean w poszukiwaniu delfinów, odwiedzin Virgin Island, wizyty na rafie koralowej w

pobliżu Balicasag Island czy możliwości dotknięcia dosłownie majestatycznych Rekinów Wielorybich


potulnych jak nasze złote rybki lecz wielkich jak furgonetka. Do tego to co lubimy najbardziej w

bardzo atrakcyjnych cenach. Z resortu też będziecie mieli możliwość zrobienia tzw Bohol Vip Tour

czyli w skrócie objazdu po Bohol Island i zobaczenia najważniejszych czy najpiękniejszych atrakcji tej

większej z dwójki wysp. Co tam jest? Są Czekoladowe Wzgórza oczywiście nie do konsumpcji ale do

odwiedzin a dlaczego tak się nazywają? Ponieważ ich kolor do złudzenia przypomina czekoladę

mleczną a są atrakcją ponieważ jest ich bardzo wiele a wszystkie wyglądają jak duże iglo tyle że w

tropikach i porośnięte roślinnością, która właśnie przybiera kolor czekolady. Są też najmniejsze

małpki na świecie Tarsiery tak słodziutkie jak ta czekolada powyżej i wyglądające jak pluszowe

zabawki dla naszych milusińskich. Jest też mega pływająca restauracja po rzece Loboc która to rzeka co

niektórym kinomanom wyda się znajoma gdyż to właśnie tutaj kręcone były sceny do filmu Czas

Apokalipsy. Zjedziecie też po fantastycznym Zipline w kanionie właśnie tej rzeki odwiedzicie domowe

Zoo z kilkoma gatunkami zwierząt i śpiewającym Ladyboyem który pozdrowi Was po polsku. Czyli jest

co robić więc nudy nie będzie a do tego ta zniewalająca przyroda. Reasumując Bohol – Panglao to

wspaniały wybór na spędzenie wakacji na Filipińskich Rajskich Wyspach do tego ze swoistym

mikroklimatem bo nie występuje tu pora deszczowa, z wieloma atrakcjami dla tych bardziej i mniej

aktywnych oraz co bardzo istotne w super miłej i bezpiecznej formie. Wiec co, przybywajcie! O

Palawanie w następnym odcinku… CDN.

Zapraszamy na Filipiny

Wednesday, 2 March 2016

Kiedy najlepiej zarezerwować lot na Filipiny i nie tylko?

Od dawna marzysz o podróży na Filipiny lub do Tajlandii, ale loty są zbyt drogie? Masz chrapkę na weekendowy wypad do Madrytu, Rzymu czy Londynu, ale nie chcesz przepłacić za bilet?

Sprawdź, z jakim wyprzedzeniem można najtaniej zarezerwować bilet i które miesiące najlepiej wybierać na podróż w konkretnych kierunkach. Skyscanner przeanalizował ceny lotów w ulubione przez Polaków miejsca, żeby pomóc Ci maksymalnie zaoszczędzić.

Jaki jest najlepszy miesiąc na tanie loty?

Nie jest tajemnicą, że ceny biletów znacząco różnią się od siebie w zależności od sezonu. Zdecydowanie najtańszym miesiącem na podróżowanie jest listopad. Ceny biletów są wtedy niższe średnio aż o 14,2% w porównaniu z pozostałymi miesiącami w roku. Żeby zaoszczędzić nie musisz jednak przesuwać urlopu z lipca czy sierpnia na późną jesień. Decydując się na urlop w czerwcu czy wrześniu także zapłacisz sporo mniej niż podczas sezonowego szczytu. W lipcu ceny biletów są aż o 15% wyższe od średniej, a w sierpniu o 14%.
Warto się więc zastanowić, czy nie warto przesunąć wakacji na czerwiec albo wrzesień. Pogoda w Hiszpanii czy Włoszech jest wtedy równie piękna co w pełni lata, a zostając w lipcu i sierpniu w Polsce możemy skorzystać z ładnej pogody w naszym kraju. Nie wyjeżdżając na urlop podczas sezonowego szczytu, zaoszczędzisz i zapewnisz sobie więcej czasu w wyższych temperaturach (lipiec, sierpień w Polsce plus urlop zagranicą na przykład wczesną jesienią).
Poza listopadem, najtańszymi miesiącami na podróżowanie są styczeń, luty oraz październik. Nie musisz jednak czekać do jesieni, żeby tanio polecieć w wybranym kierunku. Bilety w marcu również są tańsze od średniej ceny o 5%.

Jaki jest najlepszy tydzień na tanie loty?

Jeśli spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, który tydzień w roku jest najtańszy na podróżowanie, okaże się, że najniższe ceny biletów są między 45. a 49. tygodniem (listopad). W 47. tygodniu (połowa najtańszego miesiąca) cena biletu jest o jedną czwartą niższa od średniej z całego roku. Niższe ceny biletów są także między 2 (połowa stycznia) a 15. tygodniem (połowa kwietnia). Wyjątkiem jest koniec marca, czyli tydzień 12, kiedy bilety są nieco droższe. Najdroższe są tygodnie 30. (połowa lipca) i 51. (początek grudnia)- wtedy ceny są nawet o kilkanaście procent w porównaniu do średniej.


Najtańszy i najdroższy czas na podróż:

 skyscanner

Kiedy najtaniej podróżować w ulubione miejsca?

Już wiesz, że generalnie najlepszym miesiącem na tanie loty jest listopad. Poniżej możesz sprawdzić, na kiedy planować urlop w konkretnych kierunkach, a którego miesiąca unikać, żeby nie przepłacić. Sprawdziliśmy pod tym kątem ulubione miejsca wyjazdów Polaków: Wielką Brytanię, Hiszpanię, Włochy, Polskę (loty krajowe), Stany Zjednoczone, Francję, Niemcy, Filipiny, Tajlandię, Grecję i Portugalię.
Okazuje się, że do Wielkiej Brytanii najtaniej lata się w listopadzie, a najdrożej w sierpniu. Podobnie sytuacja wygląda z biletami do Hiszpanii, Grecji i Portugalii. Z kolei do Stanów Zjednoczonych bilety najdroższe są w lipcu, a najtańsze w lutym. Do Tajlandii najtaniej można polecieć w maju, a najdroższe bilety są w grudniu. Loty po Polsce najtańsze są w listopadzie, a najdroższe w marcu.

Na kiedy przypada tydzień TOP okazji 2016?

W tym roku łowcy okazji tanich lotów powinni być w pełnej gotowości w 47. tygodniu roku, którego początek przypada na 21 listopada. Podróżując w tym czasie można zaoszczędzić do ponad 22%. To się naprawdę opłaca!

Z jakim wyprzedzeniem najlepiej rezerwować bilety?

Doświadczony podróżnik wie, że w większości przypadków przy rezerwacji biletów obowiązuje zasada: im wcześniej, tym większa szansa, że cena będzie niższa. Na ceny lotów wpływa jednak wiele czynników, dlatego Skyscanner sprawdził kiedy najlepiej kupować bilety, żeby cena była najkorzystniejsza. Wniosek: rezerwując bilet na dziesięć tygodni przed podróżą koszt przelotu może spaść nawet o 16%!
Wielu z nas już dziś stosuje tę zasadę. Najlepszego nosa do okazji mają warszawiacy, którzy dokonują rezerwacji średnio 63 dni przed urlopem, na drugim miejscu plasują się mieszkańcy Krakowa z liczbą 55 dni, a na trzecim mieszkańcy Poznania, rezerwujący przelot średnio 54 dni przed podróżą. 
Najlepszy czas na rezerwację lotu 
 skyscanner

Jak w praktyce skorzystać z tych informacji?

PRZYKŁAD 1: LOT DO WIELKIEJ BRYTANII
Wielka Brytania to numer jeden na liście najpopularniejszych kierunków wyjazdowych Polaków. Najtaniej można tam polecieć w listopadzie i styczniu, natomiast lato i grudzień to najgorsze sezony pod kątem wysokości cen. Wielka Brytania raczej nie jest kierunkiem, na który decydujemy się, żeby wygrzać się na plaży, dlatego przy wyborze terminu, nie trzeba się kierować wysokością temperatur. Co więcej, zwiedzanie licznych atrakcji Londynu i innych brytyjskich miast i regionów może być wręcz przyjemniejsze w chłodniejszych miesiącach, gdy żar nie leje się z nieba. Jeśli masz taką możliwość, najlepiej zarezerwuj bilet na dwa-dwa i pół miesiąca przed planowanym odlotem - wtedy będzie najtańszy.

PRZYKŁAD 2: LOT  NA FILIPINY I DO TAJLANDII
Maj i czerwiec to najtańsze bilety do podróżowania do tych miejsc. Mimo to, nie jest to optymalny czas na wyjazd do tych krajów. Kwiecień i maj to najgorętsze miesiące w roku - i nie są to przyjemne temperatury do wygrzewania kości, tylko morderczy upał. Dodatkowo, maj to początek pory deszczowej, podczas której regularnie padają ulewne deszcze.
Dlatego przy wyborze terminu na lot do Tajlandii i Filipin warto wziąć pod uwagę kolejny najtańszy miesiąc, listopad. Oferuje on bardzo dobre warunki pogodowe, szczególnie na wschodnim wybrzeżu Tajlandii i w całych Filipinach, choć zdarzają się wtedy jeszcze ulewy. Na idealną pogodę w Azji Południowo-Wschodniej można liczyć od grudnia do lutego, przy czym ceny biletów w tym okresie najniższe są w lutym.

PRZYKŁAD 3: LOT DO HISZPANII
Jeśli wybrałeś/wybrałaś Hiszpanię jako kierunek do plażowania, najlepszym pod tym kątem czasem na podróż są miesiące letnie, od lipca do września. Niestety, właśnie wtedy ceny biletów są najwyższe. Średnie ceny i bardzo przyjemne temperatury oferuje czerwiec. Jeśli chcesz mniej zapłacić za bilet, możesz spróbować wybrać się do Hiszpanii także na początku października. Najlepiej pojechać wtedy na południe kraju, gdzie temperatury są zazwyczaj najwyższe.
Jeśli do Hiszpanii wybierasz się nie na plażowanie, ale żeby zwiedzić ciekawe muzea i porozpieszczać kubki smakowe doskonałą kuchnią, optymalnymi miesiącami są do tego listopad czy kwiecień. Pogoda jest wtedy również bardzo przyjemna, a ceny biletów najniższe.

PRZYKŁAD 4: LOT DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH
Na podróż do Stanów Zjednoczonych właściwie każdy miesiąc jest dobry, z wyjątkiem lipca i sierpnia, kiedy ceny są najwyższe. Do zwiedzania niesamowitych amerykańskich metropolii jak Nowy Jork, Los Angeles, czy Chicago nawet lepsze będą nieco niższe temperatury niż te w pełni lata. Jeśli jednak chcesz się porządnie wygrzać, przez cały rok możesz się wybrać na Florydę, do Teksasu, Kalifornii czy a Hawaje, gdzie zawsze jest gorąco.
Więcej tutaj

Do napisania tego artykułu wykorzystano materiały za strony skyscanner.pl